ИСТОРИЈАТ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КУЧЕВУ

Средња школа у Кучеву је почела да ради као Женска занатска школа. Први ученик средње школе у Кучеву уписан је 7. октобра 1929. године. Уписано је 18 ученица које су изучавале предмете: српски језик, рачун, теорије женског рада, вредноћа и владање. Рад наставнице Љубице Павловић, на крају школске године, оценио је школски надзорник среза млавског Војислав Стојановић и записао: "Рад госпођице Љубице Павловић, као и успех у настави, пракси и теорији оцењујем оценом одличан". Број уписаних ученица је наредних година варирао, да би нагло опао током Другог светског рата. Женска занатска школа радила је до 1948. године.

Школске 1947/48. отвара се школа ученика у привреди у којој се оспособљавају будући бравари, електричари, столари, касапи, фризери, трговци... Године 1961. са радом почиње Економска школа "Вук Караџић". Школа ученика у привреди прерасла је у мешовиту школу ученика у привреди, а затим у школу за КВ раднике. 1964. године почиње са радом прво одељење гимназије, као истурено одељење Пожаревачке гимназије, а већ 1966. као самостална гимназија "Бранко Радичевић". То је период када су у Кучеву постојале три средње школе. Гашењем Економске школе, остале су две, које се 1975. спајају у Образовни центар који ће, као такав, постојати до 1990. године.

У Кучеву се 1990. године отвара Економско-трговинска школа, а следеће и машинска. 1992. ове школе спајају се у Економско-трговинску и машинску школу, која постоји и данас. Од школске 2007/08. године у овој школи образовање стичу и будући туристички техничари. Школске  2016/2017. школа добија два нова профила и то у угоститељској групи предмета и то кувар и конобар.Надамо се да ће назив школе у скорије време обухватити све образовне профиле, или је можда једноставније - Средња школа Кучево

Школе и предшколска установа