ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА И МАШИНСКА ШКОЛА У КУЧЕВУ

ВРШИ УПИС УЧЕНИКА

У СЛЕДЕЋЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ - ЗАНИМАЊА

  • ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР ........... у четворогодишњем трајању  - 30 ученика
  • ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР......................................................у четворогодишњем трајању - 30 ученика
  • КУВАР................................................................................ у трогодишњем трајању - 15 ученика
  • ТРГОВАЦ............................................................................ у трогодишњем трајању - 15 ученика

Школа располаже савремено опремљеним кабинетима, специјализованим учионицама, фискултурном салом и стручним наставним кадром који је у могућности да обезбеди квалитетан степен образовања и способности за будуће занимање.

Детаљне информације о упису можете добити на телефон школе 012/852-712 и на сајту школе www.srednjaskolakucevo.rs

ДОБРО ДОШЛИ!