Пројекат "Жива библиотека"

Пројекат "Жива библиотека"

 

Основна школа „Вељко Дугошевић“ из Турије је дана 10.12.2018. године организовала феноменалан догађај под називом „Жива библиотека“. Овај догађај одржан је у оквиру обележавања Дана људских права, а главни циљ јесте да се суочимо са сопственим предрасудама и да лично упознамо „свој стереотип“.

Opširnije: Пројекат "Жива библиотека"

Семинар о климатским променама

Семинар о климатским променама

 Удружење Милутин Миланковић и Општина Кучево организовали су семинар под називом „Јачање свести и стручног нивоа планских служби локалних заједница ради смањивања негативних утицаја климатских промена“.

 

Opširnije: Семинар о климатским променама

Настава на даљину - вредновање достигнућа

Како се вреднује рад ученика?

Оцењивање ученика регулисано је Законом о основама система образовања и васпитања и релевантним правилницима. У овим регулативама се прописује две врсте оцењивања: сумативно и формативно. У образовној пракси до сада је тежиште било на сумативном оцењивању.

Opširnije: Настава на даљину - вредновање достигнућа

Your Modules

Your site has some commonly used modules already preconfigured. These include:

  • Image Module which holds the image beneath the menu. This is a Custom module that you can edit to change the image.
  • Most Read Posts which lists articles based on the number of times they have been read.
  • Older Articles which lists out articles by month.
  • Syndicate which allows your readers to read your posts in a news reader.
  • Popular Tags, which will appear if you use tagging on your articles. Just enter a tag in the Tags field when editing.

Each of these modules has many options which you can experiment with in the Module Manager in your site Administrator. Moving your mouse over a module and clicking on the edit icon will take you to an edit screen for that module. Always be sure to save and close any module you edit.

Joomla! also includes many other modules you can incorporate in your site. As you develop your site you may want to add more module that you can find at the Joomla Extensions Directory.

Još članaka...

  1. Your Template

Potkategorije