Ђачке новине

ШКОЛСКИ  ЧАСОПИС  „ВЕЛИКИ  ОДМОР“

 

Часопис „Велики одмор“ издаје Економско – трговинска и машинска школа у Кучеву и излази једном годишње, у зависности од материјалних услова школе. Главни уредник часописа је Слободан Бојовић, директор школе, одговорни уредник и секретар редакције је Сергеј Станковић, професор српског језика и књижевности, док текстове пишу ученици наше школе.

ПРЕУЗМИТЕ  ШКОЛСКИ  ЧАСОПИС „ВЕЛИКИ ОДМОР“ – БР. 1 

ПРЕУЗМИТЕ  ШКОЛСКИ  ЧАСОПИС „ВЕЛИКИ ОДМОР“ – БР. 2

ПРЕУЗМИТЕ  ЧАСОПИС "ВЕЛИКИ ОДМОР" -Бр.3 - https://drive.google.com/open?id=0B_U5Pm3GDb2wWGk0d1RSelp1U2s

ПРЕУЗМИТЕ  ЧАСОПИС "ВЕЛИКИ ОДМОР" -Бр.4 - https://drive.google.com/open?id=0B_U5Pm3GDb2wVkp2YzNZN1BlblE

ПРЕУЗМИТЕ  ЧАСОПИС "ВЕЛИКИ ОДМОР" -Бр.5 - https://drive.google.com/open?id=0B_U5Pm3GDb2wQlVxQ0hIWEhfSVU

ПРЕУЗМИТЕ ЧАСОПИС "ВЕЛИКИ ОДМОР" - Бр.6 - https://drive.google.com/open?id=0B_U5Pm3GDb2wdTFkajdDUlhSdG8

ПРЕУЗМИТЕ ЧАСОПИС "ВЕЛИКИ ОДМОР" - Бр.7 - https://drive.google.com/open?id=0B_U5Pm3GDb2wdnFnZE1tUHJZUUU