Правилник број 3

Правилник 3

                                      Ја сам правилник број 3

значи ја сам најважнији после броја 2! Запамти најважнији!