Финансијски администратор

Финансијски администратoр

 

Пoдручје рада: екoнoмија, правo и администрација

Трајање oбразoвања: четири године

Број ученика који уписујемо: 30 ученика

Наставни план можете погледати кликом на линк.

Финансијски администратор ће умети да:

- обавља рачуноводствене послове,

- обавља послове у вези са набавком и продајом на домаћем и иностраном тржишту,

- обавља канцеларијске послове,

- електронски обрађује податке.

Обука

- У другом, трећем и четвртом разреду ученици имају обуку у виртуелном привредном предузећу.

- У другом, трећем и четвртом разреду одржава се блок настава (ученици имају прилику да раде у привредним друштвима и тако у пракси провере стечена знања и вештине).

Куда даље?

- наставити школовање у високошколским установама

- основне струковне студије

- основне академске студије

- дипломске академске студије – мастер

Подручје запошљавања:

- финансијске институције (банке, осигуравајуће компаније, ревизорске куће), привредни и неоривредни сектор