Мaтурски и завршни испити

 

Матурски и завршни испити

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
2. МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД
3. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ:
- ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
- ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
- МАТЕМАТИКА 
- СТАТИСТИКА
- МАРКЕТИНГ
4. УСМЕНА ОДБРАНА МАТУРСКОГ

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
2. МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД 
3. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ:
- ПРАВО
- МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
- ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА 
- ПСИХОЛ

4. УСМЕНА ОДБРАНА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ АУТОМЕХАНИЧАР

1. ИЗВЛАЧЕЊЕ РАДНИХ ЗАДАТАКА И ПИСАНА ПРИПРЕМА -

2. ИЗРАДА ПРАКТИЧНОГ РАДА – 

3. УСМЕНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

 

 

Матурска питања - Економски техничар

( кликом преузимате питања у ПДФ формату)

1. Рачуноводство

2. Пословна економија

3. Основи економије

4. Маркетинг

5. Монетарна економија и банкарство

6. Статистика

7. Математика

 

Туристички техничар

1.  Економика и организација предузећа

2.  Економика туризма

3.  Енглески језик

4.  Финансијско пословање

5.  Историја уметности

6.  Основи туризма и уготитељства

7.  Право

8.  Психологија

9. Руски језик

10. Спољнотрговинско и девизно пословање

11. Статистика

12. Туристичка географија

 

Завршни испит трговац

1. Списак радних задатака

 

Завршни испит аутомеханичар

1. Списак тема за завршни испит - аутомеханичар

2. Списак тема за завршни испит - машинбравар

 

Распоред полагања завршних испита трговац и аутомеханичар