Директор

 

 

Биографија

 

Јелена Живковић је рођена 1978. године у Пожаревцу. Основну и средњу школу завршила је у Кучеву. Након завршене средње школе уписује Економски факултет у Београду, дипломира 2005. године и стиче звање дипломирани економиста. Као наставник економске групе предмета почиње да ради у средњој школи у Кучеву, 2007. године.

 

Функцију директора врши од 2018. године.