Филтер
 • Б р а в а р

   

  недељни фонд часова по предметима

  Р.бр.

  Предмети

  Недељни фонд часова

   

   

  I раз.

  II раз.

  III раз.

  А

  ОПШТЕОБРАЗОВНИ

   

   

   

  1.

  Српски језик и књижевност

  3

  2

  2

  2.

  Страни језик

  2

  2

  2

  3.

  Устав и права грађана

   

   

  1

  4.

  Историја

  3

   

   

  5.

  Географија

  2

   

   

  6.

  Музичка уметност

   

  1

   

  7.

  Ликовна култура

   

  1

   

  8.

  Физичко васпитање

  2

  2

  2

  9.

  Математика

  3

  3

  2

  10.

  Рачунарство и информатика

  2

   

   

  11.

  Екологија и заштита животне средине

  1

   

   

  Б

  СТРУЧНИ

   

   

   

  12.

  Хемија и машински материјали

  2

   

   

  13.

  Техничка физика

  2

   

   

  14.

  Техничко цртање

  3

   

   

  15.

  Механика

  3

   

   

  16.

  Основе  електртотехнике

   

  2

   

  17.

  Машински елементи

   

  2

  2

  18.

  Технологија обраде

   

  3

   

    19.

  Организација рада

   

   

  2

    20.

  Технологија образовног профила

   

  2

  3

  21.

  Практична настава

  4

  12

  14

  Ц

  ИЗБОРНИ

   

   

  22.

  Верска настава/ Грађанско васпитање

  1

  1

  1

   

 • Oбука Наставника - Паметна табла

  ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА У НАШОЈ ШКОЛИ

        Квалитет наставе и успех иновација првенствено зависи од наставника. За употребу интерактивних мултимедијалних табли потребно је развијање нових стручних способности наставника. Данас се управо због тога појављује птви пут паметна табла.
     Она обезбеђује мултимедијални приказ и интеракцију ученика са приказаним садржајима, па зато представља пример лаганог прелаза између фронталног типа наставе и сарадничког учења, који подржава активнију улогу ученика. Коришћење интерактивне табле, уз примену мултимедије и интеракције, поспешује учење и показну наставу у школама. Електронском таблом омогућавају се новине у стратегији презентације наставе, повећање интерактивности на школском часу и развој контроле и оцењивања. Коришћење електронске табле потстиче разноврсност планирања наставног часа, функционално коришћење мадија и сопствени развој самовредновањем презентација. Дакле једна од највежнијих вредности употребе електронске табле је то што она развија квалитет планирања рада наставника. Флексибилност њеног коришћења, могућност брзог и динамичног прилагођавања садржаја и наставе ситуацији.

   

   

   
      У нашој школи је извршена обука наставника за рад на интерактивној „паметној табли", на тај начин дата је могућност свим прoфесорима да почну са припремама за час и извођењем наставе на најсавременији начин.


 • Омладински пројекат „Ово је кошарка"

         Поводом омладинског пројекта „ОВО ЈЕ КОШАРКА" у организацији кошаркашког клуба из Пожаревца одржана је ревијална утакмица у фискултурној сали наше школе између КК „Пожаревац" – кадетске селекције и изабране екипе наше школе. Утакмицу је пратила већина наших ученика и професора, који су дали подршку нашој екипи.