Упис и смерови

Упис и смерови

У НАШОЈ ШКОЛИ МОЖЕТЕ СЕ УПИСАТИ И ШКОЛОВАТИ ЗА СЛЕДЕЋЕ

ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ - ЗАНИМАЊА

Финансијски администратор.......... у четворотрогодишњем трајању -30 ученика

Трговац .................у трогодишњем трајању - 15 ученика

Кувар .....................у трогодишњем трајању - 15 ученика

Конобар .................у трогодишњем трајању - 15 ученика

 

 

Школа располаже савремено опремљеним кабинетима, специјализованим учионицама, фискултурном салом и стручним наставним кадром који је у могућности да обезбеди квалитетан степен образовања и способности за будуће занимање.

Детаљније информације о упису можете добити на телефон школе 012-852-712.