Обука за наставнике - подршка ЕУ средњем стручном образовању

Пројекат „Подршка Европске уније средњем стручном образовању“, који спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја уз техничку и финансијску подршку Европске уније (ИПА 2012), реализује се од 16. априла 2014. године. Овај пројекат је наставак Програма реформе средњег стручног образовања, чије су четири фазе реализоване током протеклих једанаест година.

Једна од компоненти Пројекта усмерена је на пружање подршке школама у реализацији наставних планова и програма који су од школске 2014/15. године преведени у редован систем стручног образовања. У нашој школи, у том смислу, наставни план и програм образовног профила туристички техничар се  од ове школске године реализује у складу са овим изменама.

Обуку за наставнике средњих стручних школа, која је реализована у Београду од 29-30. октобра у организацији Министарства просвете, похађале су психолог Ксенија Јанковић и наставник Весна Мијатовић као представници наше школе, поред представника средњих стручних школа Великог Градишта, Пожаревца и Сопота.Активно учешће у раду узео је и представник Школске управе саветник Драшко Грујић. Први дан обуке био је посвећен темама модернизације стручног образовања, идентификације и одабира наставних метода и наставних материјала за наставу и учење према исходима учења и планирање наставе засноване на исходима. Другог дана обуке вођена је дискусија на тему оцењивања и практично вежбане вештине постављања критеријума оцењивања.

На седници Наставничког већа  13. новембра 2014. Ксенија Јанковић известила је наставнике о одржаној обуци уз информацију  да ће ова обука у нашој школи бити потпуније приказана у договореном термину, а  у циљу преношења стечених знања и вештина колегама.